بتن سبکدانه پوکه معدنی / پوکه قروه از چندین سال گذشته، جایگزین کردن بخشی از سنگدانه های معمولی توسط سنگدانه های سبک وزن پوکه معدنی و پوکه کاربردی قروه به عنوان راه حلی برای کنترل کردن جمع شدگی بتن مطرح شده است. سنگدانه های سبک وزن پوکه معدنی قروه اشباع مانند منابع آب داخلی که رطوبت را تدریجا به درون خمیر سیمان آزاد می کنند، عمل می کنند. در واقع آنها رطوبت از دست رفته بتن را کاملا تامین کرده و منجر به عمل آوری داخلی می شوند. همچنین، سنگدانه های سبک

وزن با توجه به ریزساختار متخلخلی که دارند باعث کاهش فشار مویینگی در منافذ می شوند که این امر نقش مهمی را در کاهش جمع شدگی ایفا می کند. در این تحقیق از پوکه های معدنی قروه به عنوان سنگدانه سبک وزن که تخلخل بالایی دارد با نسبت های جایگزینی مختلف استفاده شده است.
کاربرد بتن سبکدانه پوکه معدنی سازه ای
سبک سازی در ساختمان ها از دیدگاه کاهش وزن عناصر و در نتیجه کاهش نیروی زلزله همواره به عنوان یک پارامتر اساسی در صنعت ساخت و ساز مطرح بوده است. استفاده از بتن سبکدانه پوکه معدنی با توجه به کاربرد بتن معمولی به عنوان پر مصرف ترین مصالح ساختمانی و سنگینی وزن آن که از معایب عمده این مصالح ساختمانی محسوب می شود،می تواند کمک زیادی به این موضوع نماید. متاسفانه استفاده از بتن سبک در پروژه های عمرانی کشور بسیار محدود و منحصر به کارهای تحقیقاتی و آزمایشگاهی بوده است. در بررسی های بعمل آمده از تولید بتن سبک با اختلاط پوکه معدنی قروه این سبکدانه فواید بسیاری داشته است .
شیب بندی با روش پوکه ریزی
در اکثر سازه ها به دلایلی مثل شیب بندی و یا عبور لوله های تاسیساتی و به منظور کم کردن هزینه و وزن سازه از روش پوکه ریزی که عمدتا از سبکدانه های پوکه معدنی قروه استفاده می شود. این روش پوکه ریزی کف به صورت لایه ای با ضخامت تعیین شده روی بتن سازه ای به عنوان قسمتی از کف سازی مورد استفاده قرار می گیرد. گاها برای مقاوم سازی و تعمیر سازه لازم است. که ضخامت این لایه ( پوکه معدنی ) تعیین شود. با توجه به خواص های برگزیده پوکه معدنی که مهمترین آن عایق صوتی بسیار خوبی میباشد برای تخمین ضخامت این لایه با استفاده از آزمون امواج های فراصوت که به عنوان ابزاری برای ارزیابی سازه ها مطرح است ارائه می گردد. همچنین علاوه بر ارائه روش کار و تفسیر تئوری های مورد استفاده، با بررسی کردن نتایج آزمایشات انجام شده، نقاط قوت و ضعف روش شیب بندی بام و کفسازی بین طبقات با پوکه های معدنی بیان شده است. روش ارائه شده روشی غیرمخرب است که بر مبنای تفاوت سرعت پالس فراصوت در مواد مختلف استوار است. روش ارائه شده علاوه بر غیرمخرب
بودن روشی مطمئن، بدون خطرات جانبی و مشکلات ایمنی، کم هزینه و سریع است.