بلوک سیمانی صباگستر 15_فاق و زبانه

بلوک سیمانی صباگستر 15_فاق و زبانه

ابعاد:15*20*40

وزن:5کیلوگرم

ضخامت:2سانتیمتر