محصولات صباگستر

بلوک سیمانی سبک صبا گستر عمدتا از پوکه سفید تولید می شود. قیمت پایین، وزن کم، کیفیت بالا، کارپذیری آسان، نصب سریع و… از مزایای برجسته محصولات صباگستر می باشد. وزن سبک و زیبایی ظاهری اش از جمله مهمترین برتری  چشمگیر این محصول نسبت به محصولات هم خانواده خود می باشد. بلوک سیمانی سبک از نوع بلوک هایی است که مخصوص دیوار تولید شده اند.

 • بلوک سیمانی صباگستر 15/50سه جداره 6حفره

  بلوک صباگستر 15/4 سه جداره6 حفره

 • بلوک سیمانی صباگستر 15/50سه جداره 6حفره

  بلوک سیمانی صباگستر 20 سه جداره

 • بلوک سبک سیمانی 15/50

  بلوک سیمانی صباگستر 15_فاق و زبانه

 • بلوک سیمانی صباگستر 10 سه جداره 6 حفره

  بلوک سیمانی صباگستر 10 سه جداره 6 حفره

 • بلوک سیمانی صباگستر 15/50سه جداره 6حفره

  بلوک سیمانی صباگستر 15/50سه جداره 6حفره

 • بلوک سیمانی صبا گستر_15/40

  بلوک سیمانی صباگستر15/40

 • بلوک سیمانی صباگستر_7

  بلوک سیمانی صباگستر_7

 • بلوک سیمانی صباگستر_10 ساده

  بلوک سیمانی صباگستر_10ساده

 • بلوک سیمانی صبا گستر_15/40

  بلوک سیمانی صبا گستر_20

 • بلوک سیمانی صباگستر 15/50سه جداره 6حفره

  بلوک سیمانی صبا گستر15سه جداره 6حفره