بلوک سیمانی صباگستر 15/50سه جداره 6حفره

بلوک سیمانی صباگستر 15/50سه جداره 6حفره

ابعاد:15*20*50

وزن:9.5 تا10 کیلوگرم

ضخامت:2.5سانتیمتر

مقاومت صوتی:48db

مقاومت حرارتی:180

ضریب حدایت حرارتی:0.18w/mc