بلوک سیمانی صباگستر15/40

بلوک سیمانی صباگستر15/40

ابعاد:15*20*40

وزن:6.5کیلوگرم

ضخامت:2.5سانتیمتر