واین سنگ به رنگ سیاه مایل به زرد تا خاکستری روشن و قهوه ای است و در اثر انباشته شدن خاکسترهای آتششفشانی وسرد شدن آهسته آنها همراه با انبساط ناشی از حبابهای به وجود آمده توسط بخار و گازهای موجود در ماگما به وجود می‌آید. وزن مخصوص خشک ظاهری این سبکدانه ها در حدود ۵۰۰ تا ۸۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب می باشد.این سنگ معدنی دارای درجه سختی بالا و نیز تخلخل فراوان می‌باشد.

این مشخصات عبارتند از:
خنثی بودن
عدم جذب آب مقاومت بالا
وزن کم